VAT / cło

VAT —W zakresie podatku od towarów i usług pomagamy określać konsekwencje podatkowe planowanych transakcji, w tym szczególnie transakcji międzynarodowych. Analizujemy łańcuchy dostaw i pomagam wybrać optymalne warianty ich realizacji. Także, gdy w ramach transakcji ma dojść do importu oraz wykorzystania specjalnych procedur celnych. Planowanie podatkowe w takich przypadkach (i nie tylko) oszczędza wielu problemów. Przeprowadzamy również przeglądy podatkowe nastawione na identyfikację nieprawidłowości oraz ryzyk celem ich wyeliminowania lub zminimalizowania. Pomagamy również wdrażać procedury weryfikacji kontrahentów (dostawców) dla zminimalizowania ryzyka udziału w karuzelach VAT. Mamy doświadczenie w obronie klientów, wobec których prowadzone są tzw. postępowania karuzelowe.

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI — Zakup, sprzedaż, wynajem, dzierżawa nieruchomości to transakcje, które rodzą szereg skutków podatkowych. Skutki te zależą od wielu czynników, m.in. od rodzaju nieruchomości czy statusu podatkowego strony sprzedającej oraz kupującej. Z naszego doświadczenia wynika, że najbardziej problematyczne kwestie rodzi podatek od towarów i usług (VAT). Usługi Kancelarii Berger Legal w tym zakresie skoncentrowane są na określeniu skutków podatkowych planowanych lub przeprowadzonych transakcji zarówno po stronie kupującej (buy-side), jak i po stronie sprzedającej (sell-side), a także zabezpieczenie pozycji podatkowej danej strony transakcji.

CŁO — Pomagamy dobrać odpowiednią procedurę celną dla planowanych wywozów i przywozów towarów do/spoza Unii Europejskiej, a także pozyskać odpowiednie pozwolenie na procedurę, jak również dokonać jej rozliczenia. Weryfikujemy klasyfikację towarową na gruncie nomenklatury scalonej (CN). Pomagamy pozyskać Wiążące Informacje Taryfowe (WIT) celem potwierdzenia dokonanej klasyfikacji CN.