Obsługa prawna firm

Świadczymy kompleksową obsługę prawną na rzecz polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego, oddziałów zagranicznych spółek oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Doradzamy w wyborze najbardziej optymalnej pod względem prawnym i podatkowym formy prowadzenia działalności gospodarczej. Oferujemy także nasze usługi w zakresie tworzenia oraz rejestracji podmiotów gospodarczych w KRS, w tym także oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce. Zapewniamy bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw, obejmującą m.in. przygotowanie projektów uchwał, protokołów, pełnomocnictw oraz innych dokumentów korporacyjnych, uczestnictwo w zgromadzeniach wspólników i ich obsługę, wsparcie prawne w bieżących sprawach dla członków zarządu, prokurentów oraz pracowników wyższego szczebla.

Naszym Klientom zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne w procesach fuzji, podziałów i przekształceń spółek prawa handlowego, w tym także fuzji transgranicznych.