Dual Use Items

Jako jedna z nielicznych kancelarii prawnych oferujemy doradztwo prawne z zakresu produktów podwójnego zastosowania (dual use items). Z uwagi na specyfikę produktów podwójnego zastosowania nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw z branży automotive, zaawansowanych technologii oraz przemysłu maszynowego.

W zakres świadczonych przez nas usług wchodzi doradztwo prawne dotyczące klasyfikacji towarów dla celów kontroli obrotu, opracowanie procedur wewnętrznych w zakresie obrotu produktami podwójnego zastosowania pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, identyfikacja ewentualnych luk w procedurach wewnętrznych oraz rekomendacje mające na celu zmniejszenie ryzyka naruszenia przepisów prawa.