Umowy

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowania oraz opiniowania umów i porozumień zarówno w obrocie krajowym jak i międzynarodowym, począwszy od etapu negocjacji warunków umowy aż do jej zawarcia. Opiniujemy projekty porozumień i umów identyfikując ewentualne ryzyka, a także przedstawiamy Klientom nasze rekomendacje w zakresie zmian do umów zawieranych z kontrahentami. Zapewniamy przygotowywanie wzorów umów i porozumień wykorzystywanych w obrocie gospodarczym, dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta.

Posiadamy również doświadczenie w zakresie opiniowania oraz sporządzania umów w obrocie nieruchomościami (umowy rezerwacyjne, deweloperskie) umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich, jaki i umów o zachowaniu poufności.