Prawo pracy

Posiadamy bardzo bogate i wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu prawa pracy zarówno na rzecz pracodawców jak i pracowników. Naszym Klientom doradzamy kompleksowo we wszelkich kwestiach związanych z nawiązaniem oraz zakończeniem stosunku pracy. Reprezentujemy Klientów w sporach pracowniczych na drodze sądowej oraz pozasądowej. Zapewniamy również pracodawcom kompleksową pomoc w czasie kontroli prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy oraz doradztwo przy sporządzeniu protokołów powypadkowych.

Poza bieżącym doradztwem, Kancelaria Berger Legal zapewnia również sporządzanie wewnętrznych aktów prawa pracy: regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, regulaminy użytkowania samochodów służbowych. Opracowujemy procedury postępowania (np. procedura postępowania w razie wypadku przy pracy, procedura postępowania w razie stwierdzenia nietrzeźwości pracownika). Reprezentujemy także pracodawców w relacjach ze związkami zawodowymi.

W zakres naszej obsługi prawnej świadczonej wchodzi również doradztwo z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące m.in. analizę wypełniania przez pracodawców obowiązków wynikających z przepisów BHP (czynniki szkodliwe w środowisku pracy, prowadzenie właściwych rejestrów, prace szczególnie niebezpieczne) oraz opracowywanie stosownych procedur dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.