Windykacja należności

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie dochodzenia należności wynikających z umów, porozumień oraz zamówień zarówno na drodze sądowej jak i pozasądowej. Podejmujemy działania mające na celu zapobieganie przedawnieniu roszczeń. Przygotowujemy korespondencję przedprocesową (wezwania do zapłaty, propozycje ugodowe, zawezwania do próby ugodowej), opracowujemy ugody i porozumienia określające warunki spłaty zobowiązań, dochodzimy zapłaty przed sądem. Zapewniamy także wsparcie na etapie negocjacji prowadzonych z kontrahentami. Reprezentujemy Klientów również przed organami egzekucyjnymi w celu uzyskania przez Klienta zasądzonej przez sąd należności.