Szkolenia

Kancelaria Berger Legal poza standardową obsługą prawną przedsiębiorstw prowadzi również szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne z wybranych dziedzin prawa. Specjalizujemy się zwłaszcza w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników Działów HR oraz kadry zarządzającej jak również z zakresu umów i klauzul umownych. Posiadamy również wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń dotyczących produktów podwójnego zastosowania (dual use items).

Obecnie w ofercie naszej kancelarii znajdują się następujące szkolenia:

"Badanie stanu trzeźwości pracowników w świetle najnowszych zmian w prawie pracy oraz wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych."

Szkolenie adresowane jest do pracowników Działów HR oraz Działów BHP przedsiębiorstw, głównie firm produkcyjnych. Szkolenie organizowane jest w formie zamkniętego szkolenia wewnętrznego w siedzibie Klienta. Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom najnowszych interpretacji przepisów prawa pracy oraz RODO dotyczących badania stanu pracowników pracowników, w tym badania na obecność narkotyków. Szkolenie przewidziane jest na 2-3 godziny zegarowe. 

"Ryzyka prawne w umowach handlowych"

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników zajmujących się na codzień analizą oraz negocjacjami warunków umów handlowych (umowy sprzedaży, umowy dostawy, umowy wdrożeniowe IT, etc.). Na szkoleniu omawiane jest w jaki sposób należy czytać i analizować umowy, wyjaśniane są różnice pomiędzy podstawowymi pojęciami prawa cywilnego (zaliczka/zadatek, gwarancja/rękojmia, zapis na sąd, klauzula salwatoryjna, zasady dotyczące odstąpienia od umowy, kary umowne, etc.). Szkolenie prowadzone jest zarówno w formie szkolenia zewnętrznego jak i wewnętrznego na zamówienie Klienta.