IT i prawo nowych technologii

Kancelaria Berger Legal posiada bardzo bogate doświadczenie w opracowaniu i opiniowaniu umów z branży IT, w tym w szczególności umów przedwdrożeniowych, umów wdrożeniowych oraz umów licencyjnych. Kancelaria doradzała Klientom i brała udział w negocjacjach umów na usługi IT zarówno z kontrahentami polskimi jak i zagranicznymi. Doradzamy również w zakresie warunków nabywanych przez Klientów licencji i sublicencji na oprogramowanie.

Zapewniamy obsługę prawną podmiotów działających w tzw. branży kreatywnej. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych z zakresu prawa autorskiego oraz dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów. Oferujemy bieżącą pomoc prawną w zakresie ochrony praw do utworu, doradzamy oraz sporządzamy opinie prawne dotyczące zagadnień związanych z prawem autorskim, przygotowujemy umowy przenoszące majątkowe prawa autorskie oraz umowy licencyjne, a także zapewniamy pomoc prawną w zakresie ochrony praw do utworu.