Wyroby akcyzowe

Produkcja i obrót wyrobami akcyzowymi (paliwami i wyrobami ropopochodnymi, energią elektryczną, wyrobami gazowymi i węglowymi, alkoholem, tytoniem czy też płynami do e-papierosów) to szereg obowiązków narzuconych m.in. ustawą o podatku akcyzowym i ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej. W ramach Kancelarii Berger Legal doradzamy kompleksowo w obszarze podatku akcyzowego i pozostałych obowiązków administracyjno-prawnych związanych z produkcją i obrotem ww. wyrobami.

Wspieramy w zakładaniu i prowadzeniu składów podatkowych, a także w pozyskiwaniu zezwoleń na pozostałe statusy akcyzowe (m.in. zarejestrowanego odbiorcy, zarejestrowanego wysyłającego czy podmiotu pośredniczącego). Pomagamy w kalkulacji wysokości potrzebnego zabezpieczenia akcyzowego dla prognozowanych zdolności produkcyjnych lub magazynowych oraz w obsłudze tego zabezpieczenia (saldowaniu). Posiadamy również bogate i praktyczne doświadczenie w bieżącej obsłudze produkcyjnych oraz usługowych składów podatkowych, w tym prowadzonych przez operatorów logistycznych. Przeprowadzamy przeglądy podatkowe nastawione na identyfikację nieprawidłowości i ryzyk celem ich zminimalizowania. Dodatkowo szkolimy personel, tak by obowiązki akcyzowe były prawidłowo wykonywane.

Analizujemy również możliwość zastosowania zwolnień od akcyzy dla tzw. procesów technologicznych w przypadku zużywania wyrobów węglowych, gazowych czy energii elektrycznej w tych procesach.

Pomagamy sklasyfikować wyrób na gruncie nomenklatury scalonej (CN), jak również pozyskać Wiążącą Informację Taryfową (WIT) lub Wiążącą Informację Akcyzową (WIA) dla zabezpieczenia skutków akcyzowych produkcji i obrotu danym wyrobem.