Szkolenia podatkowe

W ramach szkoleń uczestnicy zapoznają się z mechanizmem funkcjonowania wybranego podatku (szczególnie w okresie wprowadzania zmian przez ustawodawcę w danej regulacji), jak również z aktualnym podejściem organów podatkowych i sądów administracyjnych do rozliczeń podatkowych. Podczas szkoleń przedstawiamy nie tylko suche rozumienie przepisów, ale także zwracamy uwagę na praktykę ich stosowania i interpretowania. Szkolenia prowadzone są z nastawieniem na przekazanie uczestnikom nie tylko podstawowych informacji, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności związanych z identyfikowaniem transakcji podlegających opodatkowaniu i mechanizmem ich rozliczania (ewidencjonowania, deklarowania czy wprowadzania zmian/korekt).