Spory podatkowe

Reprezentujemy klientów w kontrolach podatkowych, kontrolach celno-skarbowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Pomagamy także klientom, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji. Pomagamy dobrać optymalną strategię w trwającym postępowaniu. Posiadamy doświadczenie w tzw. postępowaniach karuzelowych, tj. postępowaniach, w których organ podatkowy kwestionuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego (lub zastosowanie stawki 0% VAT w dostawach wewnątrzwspólnotowych), z uwagi m.in. na brak zachowania należytej staranności przez podatnika przy weryfikowaniu kontrahentów.