Symulacje finansowe i podatki dochodowe

Przeprowadzamy symulacje finansowe celem wyboru najbardziej optymalnej formy opodatkowania rozpoczynanej lub prowadzonej działalności (nie tylko gospodarczej). Symulacje finansowe pozwalają z pewnymi założeniami przybliżyć wysokość obciążeń podatkowych, które podatnik będzie ponosił w trakcie działalności, szczególnie na gruncie podatków dochodowych, i tym samym umożliwiają wybór odpowiedniej formy opodatkowania.

Doradzamy także z zakresu podatków dochodowych, a szczególnie z ostatnio wprowadzonych zmian do podatku u źródła (WHT). Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe, rewolucyjne, zasady poboru tego podatku. Pomagamy we wdrożeniu procedur mających na celu zapewnienie prawidłowego wypełniania nowych obowiązków. Identyfikujemy płatności podlegające nowej regulacji, jak i przeprowadzamy przeglądy dotychczasowych rozliczeń celem sprawdzenia ich poprawności.